«Κύριε, σῶσον λαόν ἀπεγνωσμένον» (video)

Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον σιωπή καί προσευχή. Ὅμως ἐπειδή π...

 

powered by Blogger
Copyright © 2020. orthodoxovima.online
Original Design by